Elektroinštalácia a inteligentná elektroinštalácia

V posledných rokoch rozšírila naša spoločnosť z dôvodu čoraz väčšieho dopytu zákazníkov po komplexných dodávkach elektroinštalácií ( slaboprúd + silnoprúd + bleskozvod ) rozsah svojej činnosti aj o inštaláciu klasickej a inteligentnej elektroinštalácie v rodinných domoch, prípadne v
menších priemyselných budovách.

Ako partnera pre inteligetné inštalácie sme si zvolili rakúsku spoločnosť LOXONE. Systém od tejto spoločnosti má okrem otvorenej platformy aj vynikajúci pomer kvalita/cena.

Pri tomto inteligentnom systéme treba zabudnúť na zastaralé a neintegrovateľné systémy klasického ovládania. V inteligentnom dome je všetko riadené centrálne a bývanie dostáva celkom nové rozmery. Netreba robiť žiadne zbytočné kroky. Nebudú zdržovať nadbytočné tlačítka pre ovládanie osvetlenia, tieniacej techniky a vykurovania! Inteligentný dom sa do veľkej miery ovláda sám. Slúži k tomu srdce celého systému – Miniserver LOXONE.

Zariadenia, ktoré sa dajú do vyššie spomenutého systému integrovať sú v podstate neobmedzené a v zásade ich môžeme rozdeliť do niekoľkých hlavných skupín :

  • inteligentná tieniaca technika ( napr. natáčanie žalúzií podľa času, ročného obdobia, počasia atď.)
  • osvetlenie ( svetelné scény, stmievanie, zmena farebného spektra atď.)
  • inteligetné vykurovanie a chladenie ( individuálne udržovanie teploty v každej
  • miestnosti v závislosti od typu miestnosti, času, prítomnosti, počasia atď.)
  • multimédiá ( napr. multiroom audio )
  • riadenie energetickej spotreby objektu ( napr. centrálne vypnutie všetkých stand-by režimov, zmena intenzity osvetlenia podľa zotmenia )
  • alarm ( využitie senzorov prítomnosti na stráženie priestoru bez nutnosti použitia duplicitných senzorov PSN, komplexná vzdialená správa a prehľadná notifikácia )
  • ostatné ( napr. funkcia tzv. tlačítka na dobrú noc, ktorá „uspí“ Váš dom, funkcia detskej poistky, ktorá znemožní deťom „hrať sa“ s osvetlením alebo žalúziami atď )