Poplachový systém na hlásenie narušenia PSN

Dnes je nevyhnutnou súčasťou takmer každého objektu poplachový systém na hlásenie narušenia ( PSN, staršie označenie EZS). Zmysel použitia poplachového systému je v potrebe dostatočnej ochrany objektu s možnosťou okamžitého hlásenia narušeného priestoru pomocou signalizačného alebo komunikačného zariadenia na pult centrálnej ochrany (PCO), alebo na zvolené telefónne čísla ( VTS, GSM).
V prípade neoprávneného vniknutia do objektu ústredňa PSN vyvolá poplach pomocou snímačov , ktoré môžu reagovať na pohyb, rozbitie skla, rozopnutie magnetického kontaktu na dverách alebo oknách, na stlačenie tiesňového tlačidla, zopnutie detektora zaplavenia, detektora dymu alebo plynu. Môže aktivovať rôzne mechanické zábrany, spustiť kamerový systém, dať informáciu elektrickej požiarnej signalizácii.

Spoločnosť SAK plus ponúka komplexné riešenie ochrany budov.

  • bezpečnostné posúdenie objektov
  • zhotovenia návrhu
  • vypracovania projektovej dokumentácie
  • realizácia diela až po odovzdanie revíznej správy a príslušnej dokumentácie
  • zaškolenie obsluhy

Máme široký sortiment zariadení PSN, odvíjajúcich sa od rozsahu a stupňa rizika daného objektu; od jednoduchých poplachových systémov pre rodinné domy, až po zložitejšie sieťové systémy aplikované v bankách, schopping centrách, priemysle.

Naša spoločnosť realizuje systémy PSN predovšetkým od spoločností PARADOX, SATEL a HONEYWELL.

 

Špecifickým odvetvím PSN sú systémy perimetrickej ochrany. Sú to detekčné systémy, ktoré snímajú zvolený parameter na perimetry, teda napr. otrasy pri pokuse o prelezenie alebo prestrihnutie plota. Reagujú na mechanické vzruchy po presne definovaných úsekoch a automaticky kompenzujú odlišné podmienky v rôznych častiach plotového systému. Pomocou špecializovaného software môže byť prevádzka zobrazená v mapovom okne pre rýchlu orientáciu pri narušení objektu.

 

Naša spoločnosť realizuje perimetrické systémy INTREPID.