Kamerový systém CCTV

Profesionálne kamerové systémy sa stávajú v súčasnej dobe stále vyhľadávanejším prvkom, slúžiacim na monitorovanie a ochranu majetku. Sú nevyhnutnou súčasťou obchodných domov, mestských centier a ulíc, úradov a škôl, športových zariadení, priemyselných podnikov. Slúžia na monitorovanie vytypovaných priestorov, zaznamenávanie obrazu a vyhodnocovanie udalostí v reálnom čase.

Obraz je možné zaznamenávať v niekoľkých variantoch. Pri najrizikovejších objektoch to môže byť zaznamenávanie v nepretržitom režime 24/7, pri ostatných je možné zaznamenávať len vo vybraných časových úsekoch, alebo len pri detekcii pohybu v určenej monitorovanej.oblasti.

Kvalita a správna voľba typu kamery, ako aj ostatných prvkov kamerového systému ovplyvňujú výslednú kvalitu a hodnotu systému ako celku.

Najdôležitejšími parametrami sú :

  • rozlíšenie ( Mpix pri IP kamerách, resp. TV riadky pri analógových kamerách )
  • svetelná citlivosť ( v luxoch ), resp. integrovanie IR LED
  • objektív ( v mm ) a z neho vyplývajúci uhol záberu ( v ° )
  • ostatné špecifické funkcie ( WDR, BLC, DSP, SSNR atď.)
     

Dnes je v popredí v kamerových systémoch IP technológia. Tá priamo používa protokol TCP/IP a môže využívať infraštruktúru existujúcich dátových rozvodov, čo samozrejme umožňuje plnohodnotnú integráciu kamerového systému do počítačových sietí. Užívatelia s príslušným oprávnením tak môžu mať kamery vo vzdialených lokalitách, prezerať živý obraz, resp. záznam z iného miesta cez lokálnu sieť, alebo cez internet.

Samozrejme stále sa inštalujú aj staršie analógové systémy, resp. ich novšie modifikácie ( napr. Turbo HD ) využívajúce kombináciu koaxiálneho vedenia a vysokého HD rozlíšenia. Je to predovšetkým v prípadoch, kde je potrebné využiť existujúce koax. vedenie. V dnešnej dobe už ani integrácia týchto systémov, či už do dátových sietí, alebo do nadstavbových graf. systémov, nie je problémom.

Naša spoločnosť preferuje inštalácie kamerových systémov HIKVISION, AXIS, SAMSUNG.