Štruktúrovaná kabeláž

Štruktúrovaná kabeláž je všeobecné označenie pasívnych metalických a optických prvkov, ktoré umožňujú prepojenie jednotlivých užívateľov v rámci počítačovej siete.

 

Je to univerzálny systém, ktorý:

 • používa dátové káble so štyrmi krútenými pármi ( tienené a netienené ) a optické káble
 • má predpoklad dlhej technickej a morálnej životnosti
 • podporuje prenos digitálnych a analogových signálov, pri ktorom sa prípojné body inštalujú aj tam, kde momentálne nie sú potrebné, ale je predpoklad, že v budúcnosti by na daných miestach mohli byť umiestnené akékoľvek koncové zariadenia pripojiteľné do počítačovej siete ( PC sieťové komponenty, telefóny, IP kamery, príst. čítačky a terminály atď.)
 • u ktorého sa predpokladá dlhá technická a morálna životnosť,
 • je pri správnom vyhotovení pre každú firmu rovnako dôležitý ako fungovanie elektrickýchodov a ďalších prvkov firemnej infraštruktúry

V prípade hodnotenia prvkov štrukturovanej kabeláže se najčastejšie hovorí o delení na tzv. kategórie. Tých dnes existuje niekoľko a každá z nich je definovaná v štandardoch. Základné rozdelenie prvkov štruktúrovanej kabeláže je teda nasledovné:

 • Kategória 3 (Cat. 3) - je najnižšia kategoria. U prvých sietí sa komponenty kategórie 3 používali pre prenos hlasu a dát. Dnes sa už prvky kategórie 3 vo väčšine prípadov používajú len pre telefónne rozvody (napr. prepojovacie ISDN panely, káble k telefónnej ústredni či prepojovacie káble k telefónnemu prístroju). Maximálna prenosová rýchlosť, ktorú je možné dosahovať je 10 Mb/s (protokol 10Base-T).

 • Kategória 5 (Cat. 5)- táto kategória bola schválená v roku 1995. Teraz je už nahradená kategóriou 5E – tzn. Rovnako ako v prípade kategórie 3 a 4 sa jedná už o historickú kategóriu. Maximálna prenosová rýchlosť, ktorú bolo možné dosahovať na komponentoch kategórie 5 bola 100 Mb/s (tzv. Fast Ethernet, protokol 100Base-T).

 • Kategória 5E (Cat. 5E)– vychádza z kategórie 5 a má aj rovnakú šírku pásma (tj. 100 MHz). Z dôvodu cenovej dostupnosti je v tejto chvíli kategória 5E stále najrozšírenejšou kategóriou v štruktúrovanej kabeláži. Komponenty kategórie 5E vedia preniesť aj Gigabit Ethernet v podaní protokolu 1000BaseT. Prenosová rýchlosť 1 Gb/s je však limitná rýchlosť pre všechny komponenty kategorie 5E.

 • Kategória 6 (Cat. 6)- táto kategória bola schválená v roku 2002. Pracuje s dvojnásobnou šírkou pásma ako kategória 5E (tj. až 250 MHz). Vyššia kvalita komponentov s väčšou šírkou pásma zaišťuje vynikajúcu spoľahlivosť prenosu Gigabit Ethernetu (1 Gb/s) pri kabelážnych systémoch kategórie 6 pri porovnaní s kategóriou 5E a zároveň aj podporu ďalších protokolov (např. 1000Base-T, 1000Base-TX alebo čiastočne aj nového protokolu 10GBase-T).

 • Kategória 6A (Cat. 6A) – toto je nejnovšia kategória, ktorá vznikla v roku 2008. S kategóriou 6A sa počíta predovšetkým pre plnohodnotný prenos protokolu 10GBase-T na všetky vzdialenosti (rychlost 10 Gb/s), ktoré sú v metalickej kabeláži běžné. Oproti kategórii 6 pracujú komponenty kategórie 6A s dvojnásobnou šírkou pásma – tj. 500 MHz, ktorá poskytuje komponentom tejto kategórie už uvedenú vyššiu dátovú priepustnosť. Aj keď sa spočiatku počítalo s nasadením kategórie 6A najmä v chrbticových trasách, alebo dátových centrách, veľa výrobcov (napr. Solarix, Signamax, Schrack, Dätwyler atď.) ponúka svoje 10G riešenia aj pre kabeláže bežných LAN sietí – tj. na stôl až k užívateľovi.

 • Kategória 7 (Cat. 7)- prvá zmienka o tejto kategórií bola už v roku 1997, avšak schválenia sa dočkala až v roku 2002 a to iba pre kábel a nie pre spojovací hardware (tj. zásuvky, patch panely atď.). Pracovná frekvencia kategórie 7 je okolo 600 MHz ( môže sa líšiť podľa jednotlivých výrobcov ).

 • Kategória 7A (Cat. 7A) – súčasná kategória 7 bude zrejme z dôvodu malého odstupu šírky pásma od komponentov kategórie 6A (500 MHz vs. 600 MHz) postupne nahradená touto kategóriou s dvojnásobnou šírkou pásma - tj. cca 1000 MHz.

  Naša spoločnosť sa zaoberá predovšetkým inštaláciou kabelážnych systémov SCHRACK, SOLARIX, DäTWYLER a KELINE.