Fotovoltika

Stať sa energeticky nezávislým, znížiť svoje náklady, chrániť sa pred výpadkami energie a pri tom pomôcť chrániť životné prostredie, to je sen mnohých.

V súčasnej dobe je možnosť najčistejšieho využitia energie zo slnka, pomocou fotovoltických ( označovaných aj fotovoltaické ) systémov, ktoré premieňajú slnečnú energiu na elektrickú.

Systém sa skladá z modulov - alebo solárnych panelov - striedača, prípadne nabíjačky a batérie.

Fotovoltické moduly vyrábajú jednosmernú elektrinu a posielajú ju do meniča, menič prevádza jednosmerné napätie na striedavé a reguluje nabíjanie batérií. Batérie slúžia na uskladnenie elektriny, ktorá môže byť použitá v noci, alebo počas výpadkov.

Fotovoltické systémy sú modulárne, môžete teda začať so základným systémom podľa potreby a postupne ho rozširovať. Naša firma ponúka kompletný rad solárnych elektrických výrobkov s príslušenstvom. Naši technici sú pripravení Vám pomôcť pri voľbe systému, príslušného výkonu, ako aj pri údržbe vašich zariadení.

Výhody fotovoltickej solárnej energie

Fotovoltická solárna energia je jedným z najsľubnejších obnoviteľných zdrojov energie vo svete. V porovnaní s neobnoviteľnými zdrojmi, ako je uhlie, zemný plyn, ropa a jadrová energia sú jej výhody zrejmé:

  • generuje voľnú energiu zo slnka
  • nemá žiadne pohyblivé časti, čo vyžaduje minimálnu údržbu
  • neprodukuje emisie, nemá priamy vplyv na životné prostredie
  • fotovoltické články sú modulárne, môžete začať s malým systémom a rozširovať ho podľa vašich potrieb a možností
  • systémy majú dlhú životnosť, panely majú životnosť až 25-30 rokov
  • sieťové systémy vám umožnia predávať prebytočnú elektrinu späť do rozvodnej siete
  • oslobodzuje nás od závislosti na zahraničnej rope
  • umožňuje používanie v odľahlých oblastiach, kde nie je prístupné, alebo je predražené prevádzkovanie elektrického vedenia
  • je nezávislý od výpadkoch v elektrickej sieti
  • možnosť využitia štátnych dotácií pri výstavbe do 10KW

 

Viac na:

www.solarne-panely.com