Nemocničný signalizačný a dorozumievací systém

Spoľahlivá komunikácia v prostredí starostlivosti o pacienta / nemocnice, detské domovy, domovy soc. služieb, a pod / má v súčasnosti rozhodujúci význam, od ktorého závisia často aj ľudské životy.  Pomocou nemocničného systému VISOCCALL IP od firmy Schrack Seconet  je možné vytvoriť plynulú komunikáciu medzi pacientom a ošetrujúcim personálom, kdekoľvek sa tento nachádza v rámci areálu.

Zariadenie je multimediálnou komunikačnou základňou, ktorá do jedného systému spája viacero bežných funkcií, ako je volanie sestry, telefónne koncové zariadenie, účtovací systém, prístup k intranetu a internetu, elektroakustické a video zariadenie.

VISOCCALL  IP stanovuje nové formy v nemocničnej komunikácii a uvádza na trh produkt, ktorý má  viac výhod pre všetky zúčastnené strany. Stačí napríklad jeden prístroj na obsluhu všetkých technických pomocných prostriedkov, ako volanie sestier, rádio, TV, telefón a ovládanie žalúzií. Okrem toho je možné viesť hovory na mobilné telefóny DECT k sestre, alebo monitorovať alarmy srdca.

Celkový systém má z bezpečnostných dôvodov vlastnú káblovú sieť vo forme štruktúrovanej kabeláže. Úplný výpadok zariadenia nie je možný, pretože sa nepožaduje systémové riadenie. Časti zariadenia sa kontrolujú sami. Ak vypadne stavebná skupina, rozpozná sa to automaticky a súčasne  sa  hlási technikovi, zodpovednému za rozhranie systému.